Görme Engelli Öğrencilerin Eğitim ve Sınav Ortamlarında Karşılaştıkları Güçlükler Araştırması

Görme Engelli Öğrencilerin Eğitim ve Sınav Ortamlarında Karşılaştıkları Güçlükler
Bu araştırma görme engelli bireylerin üniversitedeki eğitim ve sınav ortamında yaşadıkları problemleri tespit edip, bu problemlerin çözümü için geliştirilebilecek web destekli uygulamaların geliştirilmesi konusunda ihtiyaçların analizi amacıyla yapılmaktadır. Anket sırasında ve sonrasında elde edilen kişisel bilgiler herhangi bir üçüncü şahıs ile paylaşılmayacaktır. Ankete katılımınız için teşekkür ederiz.
Kocaeli Üniversitesi
Öğr.Gör. Esra ÇOBAN BUDA
https://docs.google.com/forms/d/1065A3Cfy2X88vfzVBNMowiBzLycvHPhWgMawdzT...