Eğitim

"3. ULUSLARARASI KÖR ve AZ GÖRENLERİN EĞİTİMİ, REHABİLİTASYON SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU"-1. Oturum

7 Aralık 2012

11:00 BİRİNCİ OTURUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yakup İÇİNGÜR
Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Moire KETTNER, Education for Blind and Visually Impaired Persons in Schools and Universities in Germany
Av. Turhan İÇLİ, Türkiye’de Kör ve Az Görenlerin Karma Eğitiminin Sorunları ?
Uzm.Psikolojik Danışman İbrahim ELİBAL, Görme Engellilerde Bilgisayar Eğitimi

12:00 Soru –Cevap

"3. ULUSLARARASI KÖR ve AZ GÖRENLERİN EĞİTİMİ, REHABİLİTASYON SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU"-2. Oturum

7 Aralık 2012

14:00 İKİNCİ OTURUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğretim Üyesi
Av. Müjgan Bilgen ÖZEN, Görme Engellilerin Eğitim - Öğretim Hakkı
Eyyüp DOĞAN, Görme Engelli Bireylerin Rehabilitasyon Sürecinde Anne ve Babaların Sorumluluğu
Deniz AYDEMİR DÖKE, Belkıs GARİP, M. Şahin BÜLBÜL, Claire ÖZEL, Öğretmen Adayları Görme Engelliler ile İlgili En Çok Neyi Merak Ediyor? Ne Biliyor?

15:00 Soru-Cevap

"3. ULUSLARARASI KÖR ve AZ GÖRENLERİN EĞİTİMİ, REHABİLİTASYON SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU"-4. Oturum

8 Aralık 2012

9:00 DÖRDÜNCÜ OTURUM
Oturum Başkanı: Süleyman RIDVANOĞLU
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakanlık Müşaviri
Gönül TURGUT, Az gören Çocukların Rehabilitasyon Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Bahar YAZGAN GÜLSEREN, Yrd. Doç. Dr. Nesrin ÖZDEMİR, Doç. Dr. Özge HACIFAZLIOĞLU, Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezlerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Rahman TURGUT, Eğitim ve Rehabilitasyonda Rehberlik Hizmetlerinin Önemi
10:00 Soru Cevap

"3. ULUSLARARASI KÖR ve AZ GÖRENLERİN EĞİTİMİ, REHABİLİTASYON SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU-5. Oturum

8 Aralık 2012

11:00 BEŞİNCİ OTURUM
Oturum Başkanı: Dr Hale BACAKOĞLU,
MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Grup Başkanlığı
Yrd. Doç. Dr. Ayşe HEPKUL, Görme Özürlülerin Eğitimine Kapasite Yaklaşımı Bakış Açısı
Arş. Gör. Harun CEYLAN, Görme Engelli Yaşlıların Sosyal Rehabilitasyonunda Yerel Yönetimlerin Rolü
Arş. Gör. M. Şahin BÜLBÜL, Arş. Gör. Belkıs GARİP, Dengeli Eğitim İçin Nasıl Bir Denge Eğitimi Olmalı?
Arş. Gör.M.Şahin BÜLBÜL,Görme Engelli Öğrencilerin Olduğu Kaynaştırmalı Öğrenme Ortamları İçin Hareket Eğitimi Uygulamaları

“3. ULUSLARARASI KÖR ve AZ GÖRENLERİN EĞİTİMİ, REHABİLİTASYON SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU”-7. Oturum

8 Aralık 2012

16:00 YEDİNCİ OTURUM
Oturum Başkanı: Av. Turhan İÇLİ
Engelliler Konfederasyonu Başkanı
Belkıs GARİP, Ali ERYILMAZ, M. Şahin BÜLBÜL, Görme Engelli Öğrencilerin 9. Sınıf Fizik Öğretim Programı Kazanımlarının Kendilerine Uygunluğu Konusunda Fikirleri
Özel Eğitim Öğretmeni Ahmet MERT, Erken Çocuklukta Az Görenlerin Rehabilitasyon Süreci
Öğr. Gör. Turan DELİMEHMETOĞLU, Az Görenlerde Aktif Görme ve Kinestetik Spor Eğitimi

17:00 Soru –Cevap

17:30 Kapanış Sonuç Bildirimi

Sayfalar

RSS - Eğitim beslemesine abone olun.